БЛЖК "Бендида" подкрепя жените-ловци

Клуба e снован с цел да съдейства и подкрепя жените-ловци, придобили право на лов по Закона за лова и опазване на дивеча във техните дейности, свързани с лова и опазване на дивеча, опазване на природата и околната среда, както и при останалите дейности, свързани с упражняване правото на лов и подкрепа на младите жени-ловци.


съхраняване културата и етиката

Много от дейностите на дамите-ловци са посветени на съхраняване културата и етиката в лова на дивеч и българските ловни традиции. БЛЖК „Бендида“ създава контакти със сродни организации и сдружения в страната и чужбина за повишанате нивото на подготовка на своите членове и получаване на знания и умения


мероприятия свързани с лова

Членовете на първия дамски ловен клуб в България съдействат за повишаване на ловното образование. Основна тяхна цел е възпитанието на подрастващото поколение в любов към живата природата и нейните обитатели чрез провеждането на образователни минути, състезания, викторини и запознаване с дивия свят


БЖЛК БЕНДИДА

Обръща се голямо внимание на развитието и утвърждаването на ценносите и традициите, свързани с лова , като целта е насърчаване на добрите отношения между ловците, поддържане и създаване на нови приятелства.

Полагат се усилия за пропагандиране ловната кулинария, като подходяща форма на здравословни хранителни навици.

Голяма част от средствата, които дамите-ловци събират чрез дарителски кампании са за благотворителна дейност .

Първият български ловен женски клуб е член на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, и като такъв участва активно във всички събития на национално ниво – ловни изложения, чествания на годишнини, ловни паради и шествия.