На проведената 62 Генерална асамблея на Световния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) състояла се в Република България, гр. Правец през април 2015 г. за цялостна организация на конкреса бяха присъдени медали от тогавашния президент на CIC г-н Бернар Лозе, като златно отличие получи г-н Иван Петков - Председател на НЛРС-СЛРБ, а среброто Марияна Николова от състава на българската делегация на CIC, която също така е член на УС на БЛЖК Бендида.