Колежки и приятелки от БЛЖК „Бендида”,Нашият клуб беше съорганизатор на XIV Национален риболовен турнир „Детето риболовец може без дрога”, който се проведе на 3 и 4 юни 2017 г. на язовир ”40-те извора” край Асеновград, за която инициатива бяхте уведомени. Участвахме и като спонсор със сумата 350 лева, дарени от колегите - съдии и служители във Върховния административен съд. Средствата бяха предоставени на НЛСР-СЛБР и използвани за наградния фонд на децата.
Като представител на БЛЖК „Бендида”, който присъстваше на турнира, с радост ви съобщавам, че женският пол беше представен от малката г-ца Мериан Бояджиева от Велико Търново, която получи специална награда. От името на всички Вас поздравих участниците и изразих надежда за по-силно представителство на момичета в бъдещи инициативи, свързани с лова и риболова.
Благодаря на всички, които не успяха да дойдат, но подкрепиха благородната кауза!


Диана Добрева